Cloud Clients

Centerm-C10 Thin Client C10 Máy tính xanh hỗ trợ RDP8 Citrix VMWare

Centerm-C10 Thin Client C10 Máy tính xanh hỗ trợ RDP8 Citrix VMWare

Chức năng sản phẩmCenterm C10 là một thiết bị Thinclient tốt nhất , đáp ứng nhu cầu làm việc cho doa..

Centerm-C10W Thin Client C10W Máy tính xanh hỗ trợ Wifi RDP8 Citrix  VMWare

Centerm-C10W Thin Client C10W Máy tính xanh hỗ trợ Wifi RDP8 Citrix VMWare

Chức năng sản phẩmCenterm C10W là một thiết bị Thinclient tốt nhất , đáp ứng nhu cầu làm việc cho do..

Centerm-C91-V2-1G4G Thin Client C91-V2-1G4G Máy tính xanh hỗ trợ RDP Citrix

Centerm-C91-V2-1G4G Thin Client C91-V2-1G4G Máy tính xanh hỗ trợ RDP Citrix

Giải pháp tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn đáp ứng hiệu suất tốt Giá tối ưu nhưng cung cấp những tr..

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)