Phần mềm

Centerm-CCCM phần mềm quản lý Thin Client

Centerm-CCCM phần mềm quản lý Thin Client

Centerm CCCM phần mềm quản lý thiết bị Centerm..

Centerm-SEP Smart Extended Protocol

Centerm-SEP Smart Extended Protocol

Centerm SEP phần mềm quản lý thiết bị ngoại vi USP ..

Microsoft Windows WES7 dành cho C31/C92/A610/D610

Microsoft Windows WES7 dành cho C31/C92/A610/D610

Microsoft Windows Embedded Standard 7..

Microsoft Windows WES8 dành cho C92/A610/D610

Microsoft Windows WES8 dành cho C92/A610/D610

Microsoft Windows Embedded 8 Standard..

Microsoft Windows Win10-IOT-Entry dành cho   C92/A610/D610/AF35/V610

Microsoft Windows Win10-IOT-Entry dành cho C92/A610/D610/AF35/V610

Microsoft Windows Win10-IOT-Entry dành cho   C92/A610/D610/AF35/V610..

Microsoft Windows Win10-IOT-High-end dành cho TS660-I7

Microsoft Windows Win10-IOT-High-end dành cho TS660-I7

Microsoft Windows Win10-IOT-High-end dành cho TS660-I7..

Microsoft Windows Win10-IOT-Value hỗ trợ cho D660 I3/I5,N660 I3/I5

Microsoft Windows Win10-IOT-Value hỗ trợ cho D660 I3/I5,N660 I3/I5

Microsoft Windows Win10-IOT-Value hỗ trợ cho D660 I3/I5,N660 I3/I5..

vCloudPoint-vMatrix phần mềm quản lý thiết bị Zero Client

vCloudPoint-vMatrix phần mềm quản lý thiết bị Zero Client

Phần mềm vmatrix Server Manager, được cài đặt trên máy host, tăng cường hiệu quả làm việc và khả năn..

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)